BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

Regulamin zawodów:
Organizator zawodów:
KS Kandahar
E-mail Organizatora:
klub@kandahar.pl
Telefon Organizatora:
602552969
Mapa trasy

Profil trasy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych m.in. w formularzu internetowym, w biurze zawodów oraz w czasie trwania zawodów przez Stowarzyszenie Klub Skialpinistyczny Kandahar w celu zapewnienia mi uczestnictwa w Zawodach w Skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race, przetwarzanie moich danych osobowych imienia, nazwiska, miejscowości, przynależności klubowej, roku urodzenia na potrzeby publicznego ogłoszenia  listy startowej oraz wyników imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Klubu Skialpinistycznego Kandahar, a także BGTime Sport Bartłomiej Golec oraz w mediach społecznościowych, utrzymywania ich na stronach internetowych w celach historycznych, nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Klub Skialpinistyczny Kandahar bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach promocji Klubu, Zawodów w skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race oraz imprez sportowych organizowanych przez Klub (także w przyszłych latach), w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie będzie obraźliwa.