BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

13 Zawody im. Kuby Soińskiego w skialpinizmie

06.01.2020 Szczyrk

Wyniki: WYNIKI.pdf
Organizator:
KS Kandahar
Kontakt:
klub@kandahar.pl
602552969
Pliki do pobrania:

Z powodu słabych warunków ze śniegiem i wysokich temperatur zmuszeni jesteśmy przenieść planowane na 22.12.2019

13 zawody im. Kuby Soińskiego w skialpinizmie – Night Vertical Race

W Nowym Roku TRZEJ KRÓLOWIE przybędą na skiturach!!!

Po świętach prognozowany jest opad śniegu i ujemne temperatury dlatego nowy termin zawodów to 06.01.2020 – poniedziałek (Święto 3 Króli).

Osoby, które się zapisały na zawody i opłaciły wpisowe, a nowy termin (06.01.2020) im nie odpowiada proszone są o

przesłanie na adres klub@kandahar.pl maila z informacją:

imię + nazwisko + nr konta do zwrotu opłaty wpisowej.

Przyjmijcie proszę najlepsze życzenia na nadchodzące Święta dla Was i Waszych Bliskich

Do zobaczenia 6 stycznia 2020

KS Kandahar


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych m.in. w formularzu internetowym, w biurze zawodów oraz w czasie trwania zawodów przez Stowarzyszenie Klub Skialpinistyczny Kandahar w celu zapewnienia mi uczestnictwa w Zawodach w Skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race, przetwarzanie moich danych osobowych imienia, nazwiska, miejscowości, przynależności klubowej, roku urodzenia na potrzeby publicznego ogłoszenia  listy startowej oraz wyników imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Klubu Skialpinistycznego Kandahar, a także BGTime Sport Bartłomiej Golec oraz w mediach społecznościowych, utrzymywania ich na stronach internetowych w celach historycznych, nieodpłatne utrwalanie i korzystanie z mojego wizerunku przez Klub Skialpinistyczny Kandahar bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, poprzez wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, na których wizerunek utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w Internecie, używanie we wszystkich formach promocji Klubu, Zawodów w skialpiniźmie im. Kuby Soińskiego – Night Vertical Race oraz imprez sportowych organizowanych przez Klub (także w przyszłych latach), w tym także za pośrednictwem wszelkich środków masowego przekazu, wykonywanie oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań (w tym przeróbek i adaptacji) oraz na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie, z zastrzeżeniem, że forma prezentacji nie będzie obraźliwa.