BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

II Charytatywny Bieg Jankowice

09.06.2018 Jankowice

Wyniki: 10km.pdf 5km.pdf
Organizator:
LKS Znicz Jankowice / ZSP Jankowice
Kontakt:
jankowice.znicz@gmail.com
II RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY - JANKOWICE
09.06.2018 r. 
Zapraszamy na II Rodzinny Bieg Charytatywny - Jankowice koło Pszczyny
Klasyfikacja : 5 km bieg kobiety, 5 km bieg mężczyźni, 10 km bieg kobiety, 10 km bieg mężczyźni, 5 km open nordic walking, 
Organizatorzy: LKS Znicz Jankowice we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach
Cel główny: zebranie jak największej liczby środków finansowych celem wsparcia Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących „Zameczek” w Rudołtowicach.
OPIS OŚRODKA: Ośrodek został utworzony w 1992 roku przez Polski Związek Niewidomych. Udziela świadczenia zdrowotne, rehabilitacyjne i opiekuńcze dzieciom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną  niepełnosprawnością oraz niepełnosprawnością intelektualną. Swoją działalnością obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 4 do 25 lat.  Podopieczni przebywają w ośrodku w systemie całodobowym i dziennym.
Poprzez zebranie datków za opłatę startową Biegu chcemy zrealizować Cel Główny jakim jest wsparcie finansowe ośrodka Zameczek, jak również Bieg oraz imprezy towarzyszące mają na celu  popularyzację biegania jako najprostszej formy ruchu,  promowanie zdrowego stylu życia oraz  integracja pokoleń. Bieganie jest coraz popularniejszą formą aktywności fizycznej, dlatego przewidujemy, iż „II Rodzinny Bieg Charytatywny” przyciągnie znaczną liczbę biegaczy i kibiców.  
Opłata za udział w poszczególnych klasyfikacjach : Bieg Krótki / Nordic Walking  (5km) oraz Bieg Główny : minimum 20 zł - przelewem do dnia 31.03.2018 r. ; opłata minimum  30 zł (od 01.04.2018-01.06.2018) ; minimum 30 zł – wpłata gotówki w dniu zawodów w godzinach 10:30-12:00, pod warunkiem, że limit uczestników nie zostanie przekroczony w trakcie zgłoszeń internetowych; numer konta : 
ZSP Jankowice : 63 8448 0004 0037 9959 3000 0002 (Bank Spółdzielczy) wpisując jako tytuł wpłaty: imię, nazwisko, Bieg „I Rodzinny Bieg Charytatywny”

Bieg dzieci : 2,7 km - dzieci poniżej 14 roku zycia - w sprawie biegu dzieci - prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny. Zgłoszenia odbywają się na podstawie karty zgłoszeniowej wypełnianej przez rodzica. 

Kontakt: jankowice.znicz@gmail.com