BGTimeSport

ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU

Zawody | Memoriał Józefa Oppenheima w skialpinizmie | 18.03.2017

WYNIKI.pdf

Nazwa zawodów:           Memoriał Józefa Oppenheima
Termin zawodów:           18.03.2017
Organizator:                    Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

                                         TKN Tatra Team
                                               SNPTT Zakopane
                                               Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK Zakopane 
                                               Schronisko na Polanie Chochołowskiej
Biuro zawodów:              w czasie zawodów Schronisko na Polanie Chochołowskiej
                                      wcześniej TKN Tatra Team
                                      Ul. Piłsudskiego 63A, 34-500 Zakopane
Dyrektor zawodów:         Justyna Żyszkowska
Kierownik trasy:              Jan Krzysztof
Sędzia zawodów:             Marek Nodzyński
Biuro:                            Justyna Żyszkowska
Sędzia/Delegat PZA:        Mariusz Rogus            
Kontakt:                           Justyna Żyszkowska
tel. 502 052 111
e-mail:                             tkn.tatrateam@gmail.com
 
 
PROGRAM ZAWODÓW
 
16.03.2017 – CZWARTEK
24.00 - ZAMKNIĘCIE LISTY STARTOWEJ 
 
17.03.2017 – PIĄTEK
16.00 - otwarcie biura zawodów - wydawanie numerów startowych
20.00 - ODPRAWA ZAWODNIKÓW
21.00 - odprawa sędziów i organizatorów
 
18.03.2017 – SOBOTA
7.15 - 8.00- wydawanie numerów startowych (Schronisko Chochołowska)
8:40 - 8.55 - kontrola techniczna (ogródek startowy pod „Schroniskiem” Blaszyńskich)
09.00 - START KATEGORII SPORTOWEJ "S"
9.40 – 9.55 – kontrola techniczna kategorii rekreacyjnej itd.. (ogródek startowy Polana Chochołowska)
10.00 - START KATEGORII REKREACYJNEJ "R" (Polana Chochołowska)
14.00 - 16.00 obiad
16.00 - nieoficjalne ogłoszenie wyników Memoriału
16.30 - koniec terminu przyjmowania protestów
17.00 - ogłoszenie oficjalnych wyników Memoriału


 
Planowana trasa:
Sportowa – seniorzy/seniorki, weterani/weteranki 
Start Przy schronisku Blaszyńskich –  Iwaniacka Przełęcz - Ornak - Siwa Przełęcz – Siwy Zwornik - Starorobociański Wierch – Kończysty - Trzydniowiański Wierch – zjazd do wylotu Doliny Jarząbczej - podejście przez Polanę Chochołowską i nartostradą a dalej szlakiem na Grzesia -  Rakoń -  Wyżnia Chochołowska - Schronisko.
Powyższa opcja jest trasą maksymalną przy sprzyjających warunkach śnieżnych, atmosferycznych i lawinowych.
Na trasie będzie obowiązywał limit czasowy przy wyjściu od schroniska na Grzesia. Limity zostaną podane na odprawie technicznej.
W razie niekorzystnych warunków trasa może zostać zmieniona do krótszego wariantu planowanej trasy.
Rekreacyjna i Sportowa  - juniorzy/juniorki, kadeci/kadetki, nestorzy/nestorki
Start na Polanie Chochołowskiej – Grześ – Rakoń – Wyżnia Chochołowska – Polana Chochołowska
 
Regulamin Memoriału Józefa Oppenheima
 
WARUNKI KLASYFIKACJI
§ 1
 
W Memoriale klasyfikowani są wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie (weryfikacja na podstawie oświadczenia zawodnika), którzy ukończą zawody.
FORMUŁA ZAWODÓW
§ 2
 
Konkurencja indywidualna, pomiar czasu start-meta, start wspólny.
 
 
KATEGORIE ZAWODNIKÓW
§ 3
1.       Zawody rozgrywane są w dwóch głównych kategoriach - rekreacyjnej i sportowej. W kategorii rekreacyjnej są dwie podkategorie - podział ze względu na płeć - kobiety i mężczyźni.
 
2.    W kategorii sportowej Zawodnicy klasyfikowani sąw sześciu kategoriach w zależności od płci i wieku (decyduje rok urodzenia)
 
 

kategoria podkategoria wiek w latach rok urodzenia
kadetka / kadet   15 - 16 - 17 2002 – 2001 – 2000
juniorka / junior   18 - 19 - 20 1999 – 1998 – 1997
 
seniorka / senior
 
 
weteranka / weteran
21 do 40 1993  –  1977
   
41 do 50 1976 – 1967
nestorka / nestor   51 do 60 1966 – 1957
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPRZĘT I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
§ 4
 
Artykuły wyliczone poniżej musząspełniaćwymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA oraz CE lub wymogi ISMF.
§ 5
 
Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika:
 
1.     Narty wyposażone w metalowe krawędzie na co najmniej 90% ich długości, o szerokości co najmniej 60 mm pod butem, 80 mm z przodu i 70 mm z tyłu. Narty musząmiećco najmniej 160 cm długości dla mężczyznz wyjątkiem kadetów i 150 cm dla kobiet i kadetów. Wiązania muszą umożliwiaćruch pięty podczas podchodzenia lub zjazdu i mogą,lecz nie muszą,być wyposażone w paski zabezpieczające, na ryzyko zawodnika. Zarówno przednia, jak i tylna częśćwiązań muszą być jednego producenta i nie mogąbyćmodyfikowane. Tylna częśćwiązaniamusi zapewniać bezpieczne wypinanie w płaszczyźnie przód-tył, jak i na boki (w płaszczyźnie prostopadłej), przednia częśćwiązanianie musi miećbezpiecznika pod warunkiem informacji producenta o braku bezpiecznika. Ciężar minimalny jednej narty z wiązaniem to 700g dla kobiet i kadetów, 750g dla mężczyzn.
2.      Buty muszązakrywać kostkę i posiadaćpodeszwy typu Vibram lub podobne, przy czym podeszwa taka musi zajmowaćprzynajmniej 75% powierzchni podeszwy, a nacięcia w niej musząbyć głębokie na minimum 4 mm. Minimalna liczba nacięćpodeszwy: 8 na obcasie i 15 w części przedniej. (Minimalna powierzchnia nacięcia: 1cm2). Buty musząbyć przystosowane do zamocowania na nich metalowych raków i musząbyć zapinane na minimum dwie klamry. Ciężar jednego buta z suchym botkiem to 450g dla kobiet i kadetów, 500g dla mężczyzn.Skorupy butów nie mogąbyć modyfikowane. Jedyny dopuszczony przypadek modyfikacji, to modyfikacja przez innego producenta, który ma na to zgodęproducenta butów. Skorupa nie może byćoklejana taśmą.
3.      Para kijków narciarskich alpejskich lub biegowych maksymalnej średnicy 25 mm z kółkami   z tworzywa innego niżmetal.
4.      Para fok. Muszą pokrywać przynajmniej 50% powierzchni ślizgu oraz min. 50% długości narty. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosowaćtaśmsamoprzylepnych i innych środków zwiększających przyczepnośćlub poślizg fok.
5.      Ubranie dolnej połowy ciała: długie spodnie o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika. Konieczne sąco najmniej dwie warstwy ubrania (obydwie z długimi nogawkami: pierwsza to spodnie narciarskie lub kombinezon narciarski, druga z materiału nieprzepuszczalnego dla wiatru i wodoodpornego).
6.      Ubranie górnej połowy ciała: z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika. Konieczne sąco najmniej trzy warstwy ubrania: pierwsza warstwa (może byćz krótkimi rękawami), kombinezon narciarski i trzecia wodoodporna i nieprzepuszczająca dla wiatru. Warstwa „kombinezon narciarski” musi być założona od startu do mety. Niedopuszczalne jest poruszanie się zawodnika na trasie zawodów w ubraniu z krótkim rękawem
7.      Detektor lawinowy 457 kHz. Każdy zawodnik musi nosićto urządzenie na sobie w trybie nadawania przez cały czas trwania zawodów. Urządzenie musi byćumieszczone pod ubraniem w bezpośrednim kontakcie z ciałem zawodnikalub specjalnej kieszeni w kombinezonie.Detektor nie może byćwidoczny nawet w sytuacji rozpięcia kombinezonu ze względów termicznych. Zawodnik jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy urządzenie działa poprawnie.
8.      Łopata ratunkowa do śniegu (o wymiarach powierzchni roboczej co najmniej 20 cm x 20 cm i stylisku w kształcie litery „T” lub „L”), o długości w pozycji roboczej minimum 50 cm nie przerabiana. Określenie „łopata ratunkowa do śniegu” jest definiowane przez producenta.     
9.      Sonda lawinowa minimalnej długości 240 cm i minimalnej średnicy 10 mm. Sonda nie może być przerabiana po wyprodukowaniu. Sformułowanie „sonda lawinowa” określa producent.
10.   Płachta ratunkowa powierzchni minimum 1,80m2. Sformułowanie “płachta ratunkowa” określa producent.
11.   Rękawice chroniącecałąrękę do nadgarstka noszone przez cały czas trwania zawodów.
12.   Okulary przeciwsłoneczne z filtrem lub gogle lub szybka.
13.   Plecak o pojemności wystarczającej do pomieszczenia całego wymaganego sprzętu z dwoma paskami mocującymi narty (noszenie nart w inny sposób jest niedozwolone).
14.      Kask. Należy go obowiązkowo nosićna głowie zapięty na podbródku podczas trwania całych zawodów. Kaski musząbyć zgodne z norma UIAA 106EN 1077 lub EN 12492. Żaden kask nie gwarantuje pełnegozabezpieczenia przed wszystkimi rodzajami uderzeń.
15.      Gwizdek
 
Dodatkowe wyposażenie OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH KATEGORII
1. Para metalowych raków zgodna z normąUIAA 153 z co najmniej 10 zębami, w tym dwoma frontowymi, dopasowanych do butów zawodnika oraz z paskami zabezpieczającymi. Kiedy raki nie sąnoszone na butach, musząbyć spakowane w plecaku, zębami do siebie. W przypadku specjalnej kieszeni plecaka na raki, kieszeńmusi byćprzypiętado plecaka. Raki nie mogąbyć modyfikowane. W czasie użycia raki musząbyć zapiętena butach i zabezpieczone paskami.Ostateczny zestaw sprzętu zostanie podany na odprawie wieczornej w przeddzień zawodów.
Sędzia może odrzucić każdą niezgodna z regulaminem lub uszkodzoną część wyposażenia
zawodnika przed wpuszczeniem go do „ogródka startowego”.
 
 
§ 6
Wyposażenie dostarczone przez organizatora:
1.Numery dla zawodników. Numery dostarczone przez organizatora musząbyćnoszone w miejscach do tego przeznaczonych przez cały czas trwania zawodów (plecak ). Nie wolno ich zwijaćani obcinać.Organizator może odbieraćnumery dopiero po kontroli sprzętu i wyposażenia na mecie lub na punkcie, w którym zawodnik został cofnięty z trasy (z powodu przekroczenia limitu czasu lub z powodu wycofania się z zawodów).
 
 
KONTROLA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
§ 7
 
Kontrola sprzętu i wyposażenia odbywa sięprzed startem, na mecie i na trasie zawodów. W tym ostatnim przypadku bez zatrzymywania zawodników. Za sprzęt i wyposażenie odpowiedzialny jest zawodnik. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości sprzętu zawodnik ma prawo zgłosićsięw tej sprawie do jury zawodów na dzieńprzed zawodami. Przewodniczący jury ma prawo odrzucenia sprzętu nieregulaminowego lub uszkodzonego.
 
 
 
ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW
§ 8
 
Każdy zawodnik, który zostanie dogoniony musi ustąpić obowiązkowo i natychmiastdrogi zawodnikowi, który mówi: „TRASA”/ „TRACK”. Jeśli istniejądwa ślady, to ślad górny jest dla zawodników szybszych.
§ 9
 
1.    Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnowaćz dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy, albo byćzdjętym z trasy przez dyrektora zawodów lub jednego z lekarzy organizatorów.
2.    Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna miećmiejsce na punkcie kontrolnym w obecności sędziego z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych.
3.    Wszyscy zawodnicy sązobowiązaniprzyjśćz pomocąosobie będącej w niebezpieczeństwie. Jury weźmie pod uwagęczas poświęcony na udzielenie pomocy.
 
                                                               § 10
 
Zasadniczo wszystkie podejścia na nartach musząodbywaćsięz umocowanymi do nart fokami, a zjazdy bez fok, o ile jury nie postanowi inaczej.
 
§ 11
 Zawodnik nie może opuścićpunktu kontrolnego przed zakończeniem kontroli.
§ 12 
  Foki powinny byćschowane pod kombinezonem lub do plecaka przed przekroczeniem niebieskiej linii,przed opuszczeniem punktu kontrolnego.
§ 13
Narty musząbyćnoszone na plecaku i przymocowane do niego dwoma specjalnymi paskami (nie wolno nosićnart w ręce ani wsadzonych za pasy naramienne plecaka).
§ 14
Wszelkie operacje sprzętowe powinny byćzakończone przed przekroczeniem niebieskiej linii, przed opuszczeniem punktu kontrolnego.
§ 15
Przy manipulacjach sprzętowych zabrania sięumieszczania kijków grotami do góry za pasami naramiennymi plecaka. Kijki należy położyćpłasko na śniegu.
§ 16
Dyrektor zawodów, kierownik punktu kontrolnego lub sędzia mogąnakazaćzawodnikowi w każdym punkcie trasy założenie odzieży i każdego innego elementu obowiązkowego wyposażenia.
§ 17
Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów. Wyjątek: wymiana dowolnej ilości złamanych kijków i złamanych nart – zawodnik musi oddaćzłamany element sędziemu w punkcie kontrolnym lub punkcie kierunkowym (także na starcie lub na mecie); nowy element można wziąćw dowolnym miejscu trasy od dowolnej osoby.
Każde niestosowne zachowanie lub niezastosowanie siędo regulaminu zgłoszone do przewodniczącego jury musi byćpotraktowane zgodnie z regulaminem i zbadane przez jury.
 
DYSKWALIFIKACJA I KARY
§ 18
 
Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników mają być zgłaszane przez sędziów do dyrektora zawodów, który informuje o tym przewodniczącego jury. Kary nakłada przewodniczący jury po uzgodnieniu z jury zawodów w oparciu o poniższą tabelę. Przewodniczący jury informuje zawodników o nałożeniu na nich kary, jeśli to możliwe przed ogłoszeniem wyników.
 
Wykroczenie kara
Brakujące elementy wyposażenia:    
nieregulaminowe narty dyskwalifikacja  
nieregulaminowe wiązania dyskwalifikacja  
nieregulaminowe buty dyskwalifikacja  
brak kijka lub narty na mecie 1’ za kijek lub nartę  
brak foki na mecie 1’ za fokę  
brak długich rękawów za wyjątkiem pierwszej warstwy 10’  
brak detektora, brak baterii lub detektor w plecaku dyskwalifikacja do końca sezonu  
niesprawny detektor na mecie 3’  
wyłączenie detektora na trasie dyskwalifikacja  
przedwczesne wyłączenie detektora na mecie przed kontroląsprzętu 3’  
kask nieregulaminowy lub nie na głowie dyskwalifikacja  
brak łopaty, modyfikowana lub nieregulaminowa dyskwalifikacja  
brak sondy, modyfikowana lub nieregulaminowa dyskwalifikacja  
brak płachty ratunkowej lub nieregulaminowa 3’  
brak rękawic 3’  
brak rękawic na rękach 1’  
brak okularów 1’  
nieregulaminowy plecak 3’  
brak raków na mecie 2’ za rak  
raki modyfikowane lub brak pasków lub guma zamiast pasków dyskwalifikacja  
brak czapki lub opaski 1’  
wszelkie inne braki sprzętowe 30” do dyskwalifikacji  
raki noszone na zewnątrz plecaka 5’  
użycie prostego nadajnika zamiast detektora
lawinowego
dyskwalifikacja  
ominięcie punktu kontrolnego celowo lub niechcąco dyskwalifikacja  
niezastosowanie siędo zaleceńsędziów na trasie (start, punkty kontrolne i kierunkowe, meta) od 30” do dyskwalifikacji  
podejście na butach zamiast na nartach 3’ za każdym razem  
zjazd na nartach zamiast zejścia na butach dyskwalifikacja  
chodzenie bez raków zamiast w rakach dyskwalifikacja lub 5’ w przypadku uszkodzenia raków  
nierespektowanie oznaczenia trasy na grani dyskwalifikacja  
nierespektowanie oznaczenia trasy w zjeździe od 2’ do dyskwalifikacji  
niezapięcie pasków przy rakach 5’  
nieodpowiednie przymocowanie nart do plecaka (wymagane 2 punkty przyczepienia) 1’  
nieschowanie fok do kombinezonu lub plecaka 1’  
przekroczenie niebieskiej linii bez prawidłowo przymocowanych nart do plecaka 1’  
niebezpieczne zachowania na trasie, np. ryzykowne wychylanie sięna grani lub wyprzedzanie na poręczówce 5’  
nieustępowanie trasy wyprzedzającemu 1’  
zajeżdżanie drogi, popychanie lub wywracanie konkurenta dyskwalifikacja  
nieudzielanie pomocy w razie wypadku dyskwalifikacja  
przyjmowanie pomocy sprzętowej z zewnątrz (z wyjątkiem wymiany kijków i nart) 10’  
przyjmowanie jedzenia lub picia z zewnątrz poza miejscem wyznaczonym od 1’ do 3’  
przyjmowanie pomocy z zewnątrz na przepinkach oraz w postaci dyktowania tempa 3’  
nieposzanowanie środowiska (porzucanie sprzętu lub śmieci) dyskwalifikacja  
brak szacunku lub obraźliwe zachowanie w stosunku do wszystkich uczestników zawodów  (jury, zawodnicy, organizatorzy, publiczność) dyskwalifikacja  
wszelkie wykroczenia przeciw regułomzachowania, także nie wymienione w tej tabeli od 30” do dyskwalifikacji  
niepołożenie kijków płasko na ziemi w strefie zmian 1’  
wszelkie operacje sprzętowe poza strefą zmian 1’  
wszelkie inne wykroczenia nie ujęte w tej tabeli 1’  
JURY I SĘDZIOWIE
§ 20
 
Jury zawodów składa sie z:
1. dyrektora zawodów
2. kierownika trasy 
3. sędziego/delegata PZA;
 
Obsada ilościowa startu mety i punktów kontrolnych:
§ 21
 
Start/Meta: 4 osoby
Punkty kontrolne: minimum dwie osoby
Punkty medyczne: 1-2 osoby
 
 
PROTESTY
§ 22
 
Czas składania protestów wynosi 30 minut od chwili wywieszenia wyników.
 
§ 23
 
Pisemne protesty przyjmuje dyrektor zawodów a rozpatruje jury zawodów.
 
 
 
 
Wpisowe:
Do 1 marca 80zł (20 euro) + 50zł opłata do TPN = 130zł (33 euro) na konto:
 
Tatrzański Klub Narciarski TATRA TEAM
Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem
 43 8821 0009 0000 0003 6650 0001
 
 
Dla przelewów w euro:
PL 43 8821 0009 0000 0003 6650 0001
S.W.I.F.T. CODE: POLUPLPR
 
Po 1 marca i na miejscu - 100zł (25 euro) + 50zł (13 euro) TPN = 150zł/38 euro
Wpisowe zawiera: opłatę startową, podarunki od sponsorów, posiłek po zawodach
 
Niewykorzystane wpisowe nie podlega zwrotowi
 
 
Możliwośćzakwaterowania:
Schronisko na Polanie Chochołowskiej
Kontakt:
Tel. 1820 705 10
chocholowska.schronisko@gmail.com
 
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub pisemnie z organizatorem pod numerem telefonu biura zawodów  
Justyna Żyszkowska– 502 052 111 
adres e-mail:tkn.tatrateam@gmail.com