XV Maraton Beskidy VIII Mistrzostwa Polski w Maratonie Górskim NW

05.11.2022

Miejsce: Radziechowy k/Żywca

Organizator: RKB „BACA” Radziechowy

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

VIII Mistrzostwa Polski w Maratonie Górskim NW

powrót do listy biegów lista zgłoszonych
+
Informuję, że znam regulamin zawodów XIV Maraton Beskidy VII Mistrzostwa Polski w Maratonie Górskim NW i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej RODO.
Zawodnik biorący udział w zawodach akceptuje regulamin służący ograniczeniu ryzyka zakażenia w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju. Każdemu zawodnikowi przed przystąpieniem do biegu zostanie zmierzona temperatura. Zawody zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi antycovidowymi. Wszyscy zawodnicy w strefie startu oraz pomieszczeniach zamkniętych zobowiązani są do zasłonięcia ust i nosa.
* pola wymagane/required field