2. DYCHA POD KROKWIĄ

30.09.2022

Miejsce: Zakopane

Organizator: Stowarzyszenie Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej Flow

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

DYCHA POD KROKWIĄ

powrót do listy biegów lista zgłoszonych
+
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach pod nazwą „Dycha pod Krokwią” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. W zawodach biorę udział na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.
* pola wymagane/required field