Bieg im. Władysława hr. Zamoyskiego

7.06.2020

Miejsce: Zakopane

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Z - Bieg im. Władysława hr. Zamoyskiego

Oświadczam, że akceptuję Regulamin XI Biegu im. Władysława Hrabiego Zamoyskiego, a dane podane przy rejestracji są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
* pola wymagane/required field