Beskidy FAT BIKE Challenge 2020

23.02.2020

Miejsce: Węgierska Górka

Organizator: Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe Rysianka

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

FG - Beskidy FAT BIKE Challenge 2020

Informuję, że znam regulamin zawodów Beskidy FAT BIKE Challenge 2020 i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
* pola wymagane/required field