VII Otwarte Mistrzostwa Polski w Biathlonowym Nordic Walking

07.07.2019

Miejsce: Kościelisko

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

BNW - BIATHLONOWE NORDIC WALKING

 Oświadczenie Poprzez zgłoszenie się do udziału w zawodach VII Otwarte Mistrzostwa Polski w Biathlonowym Nordic Walking oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania w całości Regulamin w/w zawodów, a w szczególności punkt 5 Regulaminu.

  5. ZASADY UCZESTNICTWA
- Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
- Uczestnikiem imprezy Biathlonowy Nordic Walking może zostać każdy ( amator oraz licencjonowany zawodnik) – impreza ma charakter otwarty.
- Warunkiem udziału w imprezie jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w wyścigu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w imprezie na własną odpowiedzialność.
- Poprzez zgłoszenie się do zawodów uczestnik potwierdza i gwarantuje całkowicie iż posiada ubezpieczenie wypadkowe oraz z medycznego punktu widzenia jest zdolny do wzięcia udziału w zawodach.
- Osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na start w imprezie .
- Wszyscy zawodnicy startujący w Biathlonowym Nordic Walking muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
- Każdy uczestnik wyraża zgodę na filmowanie i fotografowanie go w celu promocji imprezy oraz upublicznienie jego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania imprezy przez organizatorów oraz media w celu promocji imprezy i jej celów.


Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania, że"

 „Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko.
W związku z wejściem z dniem 25 maja 2018 roku przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) każdy zawodnik, zgłaszający się na zawody, wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie w celu informacyjnych, promocyjnych imprezy.
Oznacza to, że zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz całkowity sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Nie ma jednak prawa do zatarcia swoich wyników sportowych w odbytej imprezie”.

* pola wymagane/required field