DUATHLON VERTICAL RYSIANKA 2019

14.07.2019

Miejsce: Żabnica Skałka

Organizator: Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe Rysianka

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

DVR - DUATHLON VERTICAL RYSIANKA

Informuję, że znam regulamin zawodów Duathlon Vertical Rysianka i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w Zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją imprezy.
Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego.
* pola wymagane/required field