Baran Trail Race 2019

13 - 14.09.2019

Miejsce: Węgierska Górka

Organizator: Baran Trail Race

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

BTR132km - Baran Trail Race 132km

Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w Regulaminie Zawodów Baran Trail Race 2019 i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie, akceptuję jego postanowienia oraz oświadczam, że wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie.   Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie zawierają błędu. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu   Organizator Baran Trail Race oraz wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za straty osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnik/czka oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnik/czka ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnik/czka zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w Barana Trail Race 2019   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Michał Loska z siedzibą w Tychach, ul. Armii Krajowej 14/14, kod pocztowy 43-100, adres e-mail: kontakt@baranrace.pl tel. 796 246 842 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 01.08.2019r.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.   Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
* pola wymagane/required field