AQUATHLON MIEDŹNA 2018

29.09.2018

Miejsce: Wola

Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

AQUA - AQUATHLON

Informuję, że znam regulamin zawodów „AQUATHLON MIEDŹNA 2018” w Woli i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizatorów, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.
* pola wymagane/required field