VI Otwarte Mistrzostwa Polski w Biathlonowym Nordic Walking

14.07.2018

Miejsce: Kościelisko - Kiry

Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki w Gminie Kościelisko

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

BNW - BIATHLONOWE NORDIC WALKING

Przyjmuję do wiadomości, że startuje w zawodach   na własną odpowiedzialność, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy. Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu VI Otwartych Mistrzostw Polski i jestem świadomy/świadoma jego postanowień i zobowiązuję się go przestrzegać.

• Wyrażam zgodę na filmowanie i fotografowanie i przetwarzanie moich danych osobowych  w celu promocji imprezy .
* pola wymagane/required field