Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły

09.06.2018

Miejsce: Zakopane

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Wysokogórski Bieg im. dh. Franciszka Marduły

Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu jest na własną odpowiedzialność
z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, 
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwwskazań medycznych
do uczestnictwa w tego typu zawodach.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu
Wysokogórskiego Biegu im. dh. Franciszka Marduły
i jestem świadomy/świadoma jego postanowień i zobowiązuję się go przestrzegać.

oraz

będę posiadał/posiadała ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w dniu zawodów (9 czerwca 2018 r.)
(obejmujące udział w tego typu zawodach sportowych).

Informujemy, że w wyniku spotkania z naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego KPP 
w Zakopanem oraz dyrekcją TPN ustalono, że
 
bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym
a zawodnicy zobowiązani są do:
poruszania się na trasie biegu prawym pasem ruchu jak najbliżej krawędzi jezdni 
a na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po znakowanych szlakach.
(Zawodnicy schodzący ze szlaku będą dyskwalifikowani !!!)

* pola wymagane/required field