Bieg Sokoła 2018

08.06.2018

Miejsce: Zakopane

Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem

KROK 1/3 - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Bieg Sokoła

Przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu jest na własną odpowiedzialność
z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, 
które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia,
a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Oświadczam, że posiadam dobry stan zdrowia i nie posiadam przeciwwskazań medycznych
do uczestnictwa w tego typu zawodach.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się treścią regulaminu
Biegu Sokoła i jestem świadomy/świadoma jego postanowień i zobowiązuję się go przestrzegać.

Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się na trasie biegu wyłącznie po znakowanych szlakach.
(Zawodnicy schodzący ze szlaku będą dyskwalifikowani !!!)
 
* pola wymagane/required field