BGTimeSport - elektroniczny pomiar czasu

5. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

13.08.2017

Miejsce: Brenna

Organizator: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

Zgłoszenia / Entry form Lista zgłoszonych / Entry list Statystyki / Stats

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Krok 1: Dane
Krok 2: Weryfikacja
Krok 3: Potwierdzenie
Oświadczam, że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w Regulaminie Zawodów 5. Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem oświadczam, że zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Zawodów i wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą, kompletnie. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym  nie zawierają błędu. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków Regulaminu Zawodów. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za straty osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnik/czka oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w 5. Dolina Leśnicy Biegu o Breńskie Kierpce. Uczestnik/czka biegu oświadcza, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w tego rodzaju imprezie, co potwierdza zaświadczeniem lekarskim bądź własnoręcznym podpisem. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom biegu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania i promocji imprez Organizatora w jakikolwiek sposób (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
* pola wymagane/required field