AQUATHLON MIEDŹNA 2018

29.09.2018

Miejsce: Wola

Organizator: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli

LISTA ZGŁOSZONYCH / ENTRY LIST

W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: i.mietlinski@miedzna.pl

AQUATHLON
Zgłoszonych / Registered: 0
Nazwisko Imie
Name Surname
Płeć
Sex
Klub
Team
Kraj
Country
Miejscowość
Town

W razie konieczności dokonania korekty na liście startowej proszę o kontakt na adres: i.mietlinski@miedzna.pl