BGTimeSport - elektroniczny pomiar czasu

I RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY - JANKOWICE

10.06.2017

Miejsce: JANKOWICE KOŁO PSZCZYNY

Organizator: LKS ZNICZ JANKOWICE ORAZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH

Zgłoszenia / Entry form Lista zgłoszonych / Entry list Statystyki / Stats

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / ENTRY FORM

Krok 1: Dane
Krok 2: Weryfikacja
Krok 3: Potwierdzenie

BIEG GŁÓWNY - 5 KM

OPŁATA STARTOWA MINIMUM 30,00 ZŁ PŁATNA NA NUMER KONTA  ZSP JANKOWICE : 63 8448 0004 0037 9959 3000 0002 (Bank Spółdzielczy)
BIEG GŁÓWNY – około 5,0 km - (WIEK ZAWODNIKA: 14+)
 
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO: 
- Oświadczam, że biorę udział w „I RODZINNYM BIEGU CHARYTATYWNYM – JANKOWICE”  na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia REGULAMINU BIEGU, które to postanowienia w pełni akceptuję i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.
- Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie mojego wizerunku, w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania
w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
- Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia zezwala na udział w biegu
- zobowiązuję się do dnia 02.06.2017 r. uiścić opłatę startową w wysokości minimum 30 zł na konto Szkoły:  63 8448 0004 0037 9959 3000 0002 (Bank Spółdzielczy)
OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA) ZAWODNIKA NIEPELNOLETNIEGO:
- Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w „I RODZINNYM BIEGU CHARYTATYWNYM – JANKOWICE”  mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej* na własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń
w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Jednocześnie oświadczam, że znane są mi postanowienia REGULAMINU BIEGU, które to postanowienia w pełni akceptuję
i zobowiązuję mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*się do ich bezwzględnego przestrzegania.
- Wyrażam zgodę na rozpowszechnienie wizerunku syna/córki/podopiecznego/podopiecznej*, w tym do publikacji, pokazywania i wykorzystywania w zależności od wyboru zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie
 i w przyszłości na całym świecie.
- Niniejszym oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki/podopiecznego/podopiecznej zezwala na udział
w biegu.
* pola wymagane/required field